MONASTERY
BOOK ONLINE
MONASTERY ESTATE VENETIAN HARBOR
Parodos 4i Kallinikou Sarpaki 40
73132 Chania, Crete, Greece

T: +30 2821 0 52184
venetianharbor@monasteryestate.com
MONASTERY ESTATE GUESTHOUSE
Moni Village, Sougia
73100 Chania, Crete, Greece

T: +30 2823 0 51344
guesthouse@monasteryestate.com
GET
CLOSER
© 2017 MONASTERY ESTATE